ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eendaagse workshops en meerdaagse retreats in België (hierna ‘retreats’ genoemd) en op elke overeenkomst die je met de NatuurOase afsluit. Voordat je je aanmeldt voor een 'NatuurOase retreat' is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de onderstaande algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers aan retreats.
1.2. Een overeenkomst met betrekking tot het deelnemen aan een retreat komt tot stand door het indienen van een online boeking door de deelnemer en het verstrekken van een bevestigingsemail door de NatuurOase.

2. Inschrijvingen
2.1. Alle retreats vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Dit aantal staat op de webpagina van de betreffenderetraeat aangegeven en kan per retreat verschillen.
2.2. denatuuroase behoudt zich het recht voor waar nodig de programmering te veranderen.
2.3. Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail. Je plekje blijft gereserveerd tot de betalingstermijn voor de aanbetaling is verstreken.
2.4. Per retreat is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra de retreat vol is wordt de inschrijving automatisch gesloten. Je kunt je dan nog wel aanmelden voor de wachtlijst.
2.5. Door de inschrijving verklaar je je akkoord met deze Algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2. Afmelding voor retreats: Bij afmelding tot 6 weken voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 6 weken en 3 weken voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 3 weken vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de retreat, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4. Mocht je niet kunnen deelnemen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelname is overdraagbaar, doe dit wel in overleg met de NatuurOase.
3.5. Als je een retreat vroegtijdig verlaat heb je geen recht op terugbetaling van (een deel van) de reissom.

4. Annulering/verplaatsing door de NatuurOase
4.1. De NatuurOase is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers of ongunstige weersomstandigheden de aangeboden retreat reis te annuleren. De betaalde reissom wordt gerestitueerd.
4.2. De NatuurOase is gerechtigd bij ziekte de aangeboden retreat te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de reservering zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde som wordt in dat geval gerestitueerd.
4.3. Bij onvoldoende deelnemers kan de retreat niet doorgaan. Betaalde reissom wordt gerestitueerd.

5. Betaling
5.1. De deelnemer dient de betaling binnen de aangegeven betalingstermijn te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met de NatuurOase.

6. Klachten
6.1. Heb je een klacht? Neem dan contact met de NatuurOase op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid
7.1. De NatuurOase aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een retreat.
7.2. De NatuurOase is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
-tekortkomingen op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger;
-handelen van derden;
-omstandigheden die niet te wijten zijn aan de NatuurOase;
-overmachtsituaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen;
-diefstal, verlies, schade aan eigendommen;
-ziekte van de reiziger.

8. Overig
8.1. De NatuurOase behoudt zich altijd het recht om de retreats inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
8.2. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een retreats, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de retreat, en te weigeren voor volgende retreats. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je steeds contact opnemen met de NatuurOase
©2024 de NatuurOase